Werkwijze

Om zaken eenvoudig te houden heb je een brede blik nodig.

Ik heb een vast patroon in mijn werkwijze, die ik graag persoonlijk aan u toelicht. Hij past namelijk misschien niet bij iedere organisatie, en kan soms een beetje pijn doen…. Hierna volgen kort een paar typeringen hoe de werkwijze zich vertaalt bij opdrachten:

AAA?

‘AAA’ staat voor analyse, aandacht & advies.
Bij opdrachten om vraagstukken, problemen en verrassingen te helpen oplossen (of verdere problemen te voorkomen) is de aanpak ‘Analyse, Aandacht en Advies’. Het bruggetje naar ‘triple A’ is gemakkelijk, maar misschien ook verraderlijk. Concreet ligt het accent van deze opdrachten bij advisering. Om het belang van goed advies te onderstrepen komt het advies pas na de analyse en de aandacht, wat overigens niet altijd lang hoeft te duren. De analyse gaat over het verzamelen van de feiten en de aandacht gaat over de verbinding van mensen, over wat al gedaan is, en ook wat niet gedaan is. Maar natuurlijk ook over waarom het (nog) niet gedaan is.

AU!

De werkwijze bij het tweede type opdracht is ‘Advies & Uitvoering’, afgekort ‘AU!’.
Inderdaad ‘au’ met een uitroepteken. Deze opdrachten gaan over een andere fase van de ontwikkeling van een project, probleem of organisatie(-onderdeel). Namelijk de uitwerking (ook bekend als ‘implementatie’). Niet helemaal toevallig afgekort als ‘AU!’ De reden is dat na weloverwegen analyse, de aangedragen oplossingen wel eens pijn konden gaan doen. Als er geen pijn is, dan zou er waarschijnlijk geen probleem/vraagstuk zijn waarover de organisatie zich het hoofd breekt. In deze uitvoeringsfase zullen daarom oplossingen aan de orde komen die tot pijn kunnen leiden voor de organisatie, voor bestaande belangen maar uiteindelijk vooral bij personen. Juist daarom is de persoonlijke aandacht in een (voorafgaande) fase van analyse en advies ook zo van belang.

Gewoon goed

Bij ‘gewoon goed’ opdrachten geen afkortingen.
Dit gaat over het invullen van bestuurlijke en management functies. (Eind)verantwoordelijke rollen waarin visie, leiderschap, verbinding maken, en het creëren van randvoorwaarden voor ‘focus’ en ‘operational excellence’ allemaal tijd en aandacht krijgen. Uiteraard zijn ook deze opdrachten niet los te zien van het inbrengen van goede ideeën, maar zijn ze onlosmakelijk verbonden met het direct (laten) uitvoeren daarvan. Een standaard-aanpak is er niet, maar wel een brede blik om zaken eenvoudig te houden.

Tijdens de werkzaamheden houd ik natuurlijk nauw contact met u als opdrachtgever om de voortgang , maar ook voorlopige bevindingen te delen, en ook telkens de mogelijkheid te creëren voor reflectie en eventueel bijsturing waar nodig.

Algemene gegevens

H.A. Dijkstra Advies & Interim-management
KvK nummer 60874414
BTW nummer 1075.79.005.B.01
ABN AMRO Bank NL55 ABNA 0537 4544 54
Adres en route

Vosbergerweg 42
8181 JJ Heerde
Routebeschrijving
Direct contact

06-83604520
info@dijkstraadvies.eu
LinkedIn

Copyright RhaineSoft © 2024