Focus en ervaring

Om zaken eenvoudig te houden heb je een brede blik nodig. 

De focus van mijn werkzaamheden ligt bij (advies van en over) bestuur, management en inrichtingsvraagstukken op het snijvlak publiek en privaat in de sectoren zorg, welzijn en wonen. Daar ligt ook mijn netwerk, mijn uitgebreide ervaring en heb ik een aantal publicaties over uitgebracht.

Wat kan ik voor u doen?

 • Vervanging algemeen bestuur en management
 • Vervanging financieel management/ management bedrijfsvoering
 • Projectleiding
 • Coaching/meedenken bij ingrijpende veranderingen en uitvoering vervolgens mee oppakken
 • Ondersteuning bij discussies over en transitie naar ‘beter bestuur’
 • Crisismanagement
 • Vraagstukken publiek versus privaat (maar de marktwerking dan?)
 • Business cases, over aannames en ‘waarden’, over financiering
 • Support bij vraagstukken rond governance (verantwoording, toezichthouden, informatievoorziening, besturing en beheersing)
 • Feitenonderzoek
 • Kritisch klankbord

Welke ervaring uit de recente opdrachten breng ik daarvoor mee?

H.A. Dijkstra Advies & Interim-management heeft onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd (met als opdrachtgever de Raad van toezicht, Raad van bestuur en/of het financieel management).
 • Financieel bestuurder (a.i.) bij topklinisch ziekenhuis
 • Directeur Financiën (a.i.) bij topklinisch ziekenhuis
 • Directeur Financiën (a.i.) bij zeer grote care-instelling
 • Directie (a.i.) bij divisie zeer grote care-instelling
 • Beleidsmedewerker a.i. sectororganisatie
 • Adviseur inrichting bedrijfsvoering bij zeer grote care-instelling
 • Ondersteuning gedeeltelijke juridische/organisatorische herstructurering zeer grote zorgorganisatie
 • Ondersteuning grote care-instelling bij de inrichting van het financieel beleid en vastlegging van processen en procedures
 • Projectleider financiële ontvlechting juridische entiteiten(zeer) groot gemengd zorgconcern
 • Ondersteuning van een groot ziekenhuis bij vraagstukken rond integrale tarieven/MSB
 • Ondersteuning RvT en RvB van een grote care-instelling inzake het begrotingsproces (inclusief) beleid en ‘governance’)
 • Ondersteuning bij onderzoek business case (op te richten) regionaal ZBC.
 • Ondersteuning RvT/RvB van een grote VVT-instelling inzake opstellen toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader en informatieprotocol
 • Advies inrichting governance eerstelijns-instelling
 • Ondersteuning/afronding controle jaarrekeningen cure en care en omzetonderzoeken cure
 • Ondersteuning bij een financieel (feiten)onderzoek inzake een juridische procedure
 • Onderzoek naar (potentieel) belangconflict interne toezichthouder
 • Ondersteuning (tussentijds) begrotingsproces productie- en handelsbedrijf in de zorg
 • Projectleiding/ondersteuning ziekenhuis(groep inzake omzetonderzoek en AO/IC-functie

 • Controlerend accountant en adviseur
  • Vanaf 1994 tot en met 2014 ben ik verdeeld over een aantal perioden actief geweest als registeraccountant bij een aantal big4 firma’s (EY, PwC en KPMG) in Nederland en op de Nederlandse Antillen. De laatste jaren lag de focus op het snijvlak tussen privaat en publiek, met sectorspecialisatie bij zorginstellingen en woningcorporaties;
 • Adviseur (internationale) besturings- en inrichtingsvraagstukken
  • In de jaren 2003 – 2010 heb ik diverse adviesklussen gedaan rond governance, inrichting, besturings- en inrichtingsvraagstukken en ‘soft controls’;
  • Vanaf 2010 ben ik op diverse momenten betrokken geweest bij inrichtingsvraagstukken (en discussies daarover) in de zorg. Wat zijn (nieuwe) ondernemingsvormen in de zorg, het dossier ‘integrale tarieven’ en uiteraard gevolgen van de krimp voor organisaties.
 • Adviseur en docent ‘governance’;
  • In de jaren 2006 – 2010 heb ik in het commissarisprogramma van PwC opgetreden als presentator/facilitator/docent van een breed scala aan governancevraagstukken;
 • Facilitator zelfevaluatie raden van toezicht in de not for profit;
  • In de jaren 2006 – 2010 heb ik als extern facilitator diverse raden van toezicht in de sectoren zorg en wonen ondersteund bij het proces van zelfevaluatie (in de jaren dat het nog niet voorgeschreven was in de codes);
 • Visitator woningcorporaties
  • Vanaf 2008 tot en met 2014 heb ik bij diverse visitatieopdrachten het governance-deel voor mijn rekening genomen;
 • Projectmanager
  • Bij KPMG en PwC heb ik in de periode 2003 – 2008 relatieprogramma’s met commissarissen opgezet (beide programma’s lopen in opzet nog nagenoeg ongewijzigd)
 • Commissaris in de ‘not-for-profit’
  • Vanaf 2002 ben ik actief in intern toezicht. Jong begonnen bij een middelgrote onderwijsinstelling (Greijdanus College), en inmiddels actief (geweest) in het hoger onderwijs (als lid RvT en vz. auditcommissie  bij de CHE), de ouderenzorg (lid RvT/vz. auditcommissie ZNWV), jeugdzorg (lid RvT/vz. auditcommissie van Vitree), breder in de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ en ook penningmeester in het landelijk bestuur van Stichting Present Nederland.
 • Forensisch accountant/uitvoering bijzondere onderzoeken
  • In de jaren 2001 – 2005 was ik als forensisch accountant diverse grote en (soms) publiek bekende onderzoeken betrokken, zoals de bouwfraude, het ‘EKO-keurmerk’, de ‘bami-oorlog’, en een fraude bij een ZBO;
  • Daarnaast heb ik sinds 2001 diverse bijzondere onderzoeken uitgevoerd. Uit de hand gelopen IT-projecten, ongelukkig verlopen vastgoedprojecten en meer van dat soort ‘uitzoekklussen’ met veelal de vraag naar oorzaken, schade en verhaal van die schade;
 • Financieel bestuurder
  • In de periode 1999-2000 was ik financieel bestuurder van een food groothandel (Food Center NV), drankengroothandel en een aantal supermarkten op de Nederlandse Antillen (omzet NAF 100 miljoen en 300 werknemers);
 • Auteur ‘governance’ publicaties
  • Vanaf 2004 heb ik in de tweede ‘wave’ van governance (de periode na ‘Tabaksblat’) een behoorlijk aantal publicaties verzorgd over goed bestuur. De fase van de instrumenten, zowel voor big4 firma’s, als ook voor sectororganisaties.
  • In 2011 schreef ik een meer fundamentele analyse over de rol van goed bestuur in onze maatschappij ‘goed bestuur in de egoïsteneconomie’ (te downloaden als e-book op de site).
  • Verder heb ik in 2012 een compacte scenariostudie geschreven over de toekomst van de langdurige zorg. Een brede analyse over de grenzen van de domeinen zorg, wonen, welzijn en inkomen van ouderen, en hoe die domeinen in de toekomst beter te laten samenwerken.
  • Vanaf ‘Tabaksblat’ (in 2003) tot en met 2014 heb ik een reeks artikelen en brochures geschreven over governance, voor en/of in samenwerking met onder meer KPMG, PwC, Nationaal Register Aedes/VTW, NVTZ, en ook een paar jaar een column in de Nederlandse editie van ‘CFO’.
 • Dwarsligger
  • Bij alle klussen en opdrachten heb ik mijn onafhankelijke ‘mind set’ meegebracht. Dat schuurt soms en gaf in een aantal gevallen reden tot frictie. In alle gevallen heb ik er van geleerd, soms veel, soms met frisse tegenzin, maar altijd voegde het wat toe.

Algemene gegevens

H.A. Dijkstra Advies & Interim-management
KvK nummer 60874414
BTW nummer 1075.79.005.B.01
ABN AMRO Bank NL55 ABNA 0537 4544 54
Adres en route

Vosbergerweg 42
8181 JJ Heerde
Routebeschrijving
Direct contact

06-83604520
info@dijkstraadvies.eu
LinkedIn

Copyright RhaineSoft © 2024